Møt BDO på Arendalsuka 2022

16. august 2022

Vi håper å treffe deg under Arendalsuka i august. Besøk gjerne våre to panelsamtaler. 

 

Bokser med bærekraftsmålene og BDO-logo

 

Likestilling i næringslivet handler om mer enn kjønnsbalanse i styret

Tid: Onsdag 17. august kl. 16.30-17.15

Sted: Bakhagen, Bankgården

Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser – også i arbeidslivet.

I mange bransjer er dette svært skjevfordelt. Aktører i næringslivet bør ikke bare jobbe med dette selv, men også sette krav til og påvirke aktører i verdikjeden. Hvordan kan vi samarbeide og stille krav til hverandre for å rette på disse skjevhetene?

Sammen med CARE inviterer BDO til en paneldiskusjon om næringslivets bidrag til likestilling. Vi får med oss ulike aktører fra næringslivet, det offentlige og utsatte bransjer for en opplysende samtale om hvordan vi sammen kan jobbe for et mer likestilt samfunn.

Arrangementet vil strømmes gjennom Facebook Live. Se sendingen her.

Les full beskrivelse av arrangementet på arendalsuka.no


Teknologi i bekjempelse av moderne slaveri

Tid: Torsdag 18. august 2022 17.15 – 18.15

Sted: 1. etasje, Impact Hub Agder Arendal

Hvordan kan teknologiske løsninger bidra til å bekjempe moderne slaveri og andre alvorlige brudd på menneskerettighetene?   

Åpenhetsloven gjelder fra 1. juli. Som en viktig del av loven er større virksomheter pliktige til å kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter. Plikten omfatter både interne forhold, underleverandører og forretningsforbindelser.

Dette gjør fort arbeidet krevende for de selskapene som omfattes av loven, og da kanskje spesielt for de som er i SMB-segmentet og har mange leverandører og forretningsforbindelser i ulike land.  

BDO har lenge sett denne utfordringen, og ønsker å sette fokus på hvordan IT kan effektivisere arbeidet under åpenhetsloven. Vi har derfor invitert til samtale med en del toneangivende aktører for å diskutere temaet. For å gjøre det mest mulig konkret tar vi utgangspunkt i problemstillinger rundt moderne slaveri (og barnearbeid).

  • hva er moderne slaveri og hvordan avdekkes dette
  • hvordan teknologi kan være med å avdekke moderne slaveri
  • hvorfor samhandling med aktører med særskilt kompetanse er nødvendig for å lykkes med dette viktige arbeidet

Arrangementet vil strømmes gjennom Facebook Live. Se sendingen her.

Les full beskrivelse av arrangementet på arendalsuka.no