Nøkternt næringsliv i nord

Nøkternt næringsliv i nord

Små og mellomstore virksomheter i Troms og Finnmark har nøkterne forventninger til vekst de neste 12 månedene. I et 3-årsperspektiv tror imidlertid over halvparten av de spurte lederne at bedriften deres vil vokse. Savnet etter arbeidskraft er stort.

99 prosent av norske bedrifter kategoriseres som små eller mellomstore bedrifter (SMB), ifølge NHO. 47 prosent av alle ansatte i næringslivet jobber SMB-virksomheter. Rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO har i en fersk undersøkelse tatt pulsen på SMB-ene over hele landet, og resultatene er nå klare. 

 

Trenger folk for å vokse

I Troms og Finnmark oppgir 29 prosent av de spurte at de forventer en økning i omsetning de neste tolv månedene. Det er en nøktern forventing - faktisk den laveste blant landets fylker. Til sammenligning er tallet for Viken 48 prosent. På lengre sikt (3 år) forventer derimot majoriteten i Troms og Finnmark positiv utvikling.

Dette funnet sammenfaller i stor grad med et uttrykt savn etter arbeidskraft i vårt nordligste fylke: 45 prosent av virksomhetene i Troms og Finnmark oppgir at det er sannsynlig at mangel på kompetanse/arbeidskraft vil være et hinder for positiv utvikling det neste året. Man må ha arbeidskraft på plass for å kunne vokse. 

- SMB-ene i Troms og Finnmark ser positivt på fremtiden, riktignok i et noe lengre perspektiv enn landet for øvrig. Det er naturlig at vi ser nøkterne forventninger etter de siste to, unormale årene, sier Kim-Are Dønland, Partner i BDO og leder av kontoret i Tromsø.  

 

Påvirkninger utenfra

Han legger til at en undersøkelse alltid vil være et øyeblikksbilde, og denne ble utført før krigen i Ukraina startet. En krise i Europa kan og vil påvirke både små og store virksomheter ikke bare i Nord-Norge, men over hele landet i tiden fremover.

- Vårt fylke er det eneste som grenser mot Russland, og det er ikke få SMB-er som opplever store endringer i deres markedsutsikter som følge av sanksjonene, sier Dønland.

 

Bærekraft

Når det gjelder bærekraftig utvikling i fylket, viser SMB-barometeret at 53 prosent av virksomhetene i Troms og Finnmark har gjennomført, gjennomfører eller skal gjennomføre bærekraftstiltak, og 21 prosent rapporterer på tiltakene de iverksetter. Gjennomføring og måling sammenfaller i stor grad med landssnittet, men Troms og Finnmark er noe dyktigere til å rapportere på tiltakene.

- Felles for SMBer over hele landet, inkludert vårt fylke, er at de tenker på bærekraft som klima og miljø, mens det dreier seg om tre områder som må spille sammen for å skape reell bærekraft, sier Dønland.

- Både sosiale forhold og virksomhetsstyring er og skal være en del av bærekraftsarbeidet. Våre kunder forteller at de jobber med disse områdene, men kanskje uten å tenke over at det er bærekraft, sier Dønland.

- Ved å synliggjøre og systematisere tiltak bedriften gjør på hele bærekraftsfeltet, står man bedre rustet når bedriften møter økte krav til bærekraft fra sine kunder og omgivelser, sier han.

 

Blant de beste på digitalisering

76 prosent av virksomhetene i Troms og Finnmark har gjennomført, gjennomfører eller skal gjennomføre digitaliseringstiltak, og 19 prosent gjennomfører tiltak som det rapporteres på. De fleste digitaliserer med en forventning om å skape lønnsomhet og effektivisering.

- Dette er blant de høyeste andelene vi ser på fylkesbasis. Det vitner om et fremoverlent næringsliv, avslutter Kim-Are Dønland.