Nytt bransjestudie i eiendomsfinans og -økonomi

17. mars 2022

Eiendomsbransjen er kompleks. Det stiller store krav til økonomidirektøren og andre økonomiledere. BDOs bransjeeksperter på eiendom har sammen med Senter for Eiendomsfag utviklet et komplett bransjestudie i eiendomsfinans og -økonomi som vil gi verdifull innsikt for de som skal navigere som CFO i en krevende bransje.

kontorbygg fasade

– Økonomisjefen og andre økonomer i norske eiendomsfirma må dekke et stort kompetansefelt. Målet er at de skal få ny, anvendbar kunnskap og dybdeforståelse på feltet, og gjøre bedre prioriteringer og gi velbegrunnede anbefalinger i sin bedrift, sier Anders Ramberg, som leder bransjesatsningen på eiendom i BDO.  

Gode prioriteringer og investeringer krever innsikt og kompetanse. Det blir ikke mindre viktig når samfunnskrefter som urbanisering, bærekraftig utvikling og teknologisk innovasjon driver frem stadige endringer i marked og rammevilkår.

– Kursholderne jobber til daglig i BDOs bransjegruppe for eiendom, og deres kompetanse dekker hele spekteret innen eiendomsøkonomi. Dette er revisorer, advokater, transaksjonsrådgivere og regnskapsførere i BDO som jobber med problemstillingene økonomer i eiendomsbransjen møter til daglig. De vet hvordan man omsetter teorien i praktisk bruk, noe kursdeltakerne vil få erfare, sier Ramberg.

BDO jobber med rundt 7000 kunder i norsk eiendomsbransje, og rådgir og støtter rundt kjøp, salg, utvikling, forvaltning og utleie av eiendom. Kursmodulene tar for seg nettopp disse områdene, samt hvilke krav fremtidens finans- og økonomisjefer vil møte.

– I tillegg til de økonomirelaterte utfordringene en CFO skal løse, er det relevant å se på hvilke krav og muligheter de vil møte knyttet bærekraft og digitalisering. Dette vil ligge til grunn i alle økonomiavdelinger fremover, sier Ramberg.

Kurset består av fire moduler med to kursdager hver, med første kurssamling 2. mai. Deltakere kan velge å delta på enkeltmoduler eller hele studiet. De som velger å gjennomføre hele studiet med oppgaver, oppnår bransjesertifikat fra Senter for eiendomsfag i finans- og eiendomsøkonomi.   

 

Tema og moduler

Første kurssamling er 2. og 3. mai 2022 hos Senter for eiendomsfag i Klingenberggata 4 i Oslo.

Modul 1: Kjøp og salg av eiendom – muligheter og fallgruver: 2.-3. mai 2022

Modul 2: Eiendomsforvaltning og økonomistyring: 13.-14. juni 2022

Modul 3: Eiendomsutvikling og økonomistyring: 25.-26. august 2022

Modul 4: Fremtidens finans- og økonomisjef: 15.-16. september 2022

 

Er du interessert i hele eller deler av kurset? Besøk Senter for Eiendomsfag for mer informasjon og påmelding.

 

Du kan også lese mer om BDOs eiendomssatsning her.