1:

Rogalandsbedrifter blant de mest digitale i landet

19. mai 2022

Nesten 3 av 4 små og mellomstore virksomheter i Rogaland gjennomfører tiltak for å digitalisere virksomheten. Både gjennomføring, måling og rapportering på digitaliseringstiltak ligger gjennomgående høyere i Rogaland enn for landet som helhet.

 

Gågate i Stavanger

 

Det viser tall fra rådgivnings- og revisjonsselskapet BDO, som har bedt Norstat og VardeHartmark om å ta tempen på de små og mellomstore bedriftene (SMB) i Norge. Hele 1200 virksomheter har berettet om deres markedsutsikter, bærekraftsarbeid og digitaliseringstiltak. 

 

På bedringens vei

I Rogaland forventer 44 prosent av SMBene en økning i omsetning i løpet av de neste tolv månedene, mens 59 prosent forventer en økning på lengre sikt (3 år).

- Barometeret tyder på at SMBene i vår region nå ser veien ut av utfordringene pandemien har skapt, sier Stein Rhoar Juul, Partner i BDO og leder av region SørVest. 

- Vi forventer at vi bruker 2022 til å reise oss igjen, før vi setter stø kurs fremover.

Juul legger imidlertid til at ingen kjenner konsekvensene av krigen i Ukraina og følgene den får for virksomheter i ulike bransjer og av alle størrelser.

 

Trenger folk – men redd de ikke kommer

36 prosent av SMBene i Rogaland forventer en økning i antall ansatte de neste 12 månedene. Dette er 2 prosentpoeng høyere enn for landet som helhet.  

Samtidig blir nettopp mangel på kompetanse og arbeidskraft sett på som et hinder for positiv utvikling av 35 prosent av de spurte. Dette er i tråd med gjennomsnittet på landsbasis.

 

Bra på bærekraft

På spørsmål om de har gjennomført, gjennomfører eller skal gjennomføre bærekraftstiltak, svarer 51 prosent av virksomhetene i Rogaland bekreftende. Dette er som i landet for øvrig, men Rogalandsbedriftene er bedre på å måle effekten av tiltakene, samt rapportere på den i etterkant. Den store majoriteten rettet tiltakene mot miljø og klima.

- Selv om hele 93 prosent oppgir at bærekraftstiltakene de har på plass er rettet mot klima og miljø, er det likevel en høyere andel av SMBene i vårt fylke som iverksetter eller planlegger å iverksette tiltak rettet mot virksomhetsstyring, etikk og sosiale forhold enn det vi ser på landsbasis, sier Juul. 

- Det kan tyde på at bedriftene i Rogaland legger en mer helhetlig tilnærming til bærekraft til grunn for sine tiltak. 

 

Blant de fremste på digitalisering

72 prosent av virksomhetene i Rogaland gjennomfører digitaliseringstiltak, 32 prosent måler effekten, og 20 prosent rapporterer på tiltakene. Det er gjennomgående høyere i Rogaland enn for landet som helhet, der tallene er henholdsvis 70, 21 og 13 prosent.

- Vi er et fylke preget av mye internasjonal virksomhet - som i stor grad kan tilskrives oljenæringen. At Rogaland er blant de fremste på digitalisering, kan være en naturlig følge av et utadrettet blikk, avslutter Stein Rhoar Juul.


 
Om SMB-barometeret

På vegne av BDO har Norstat/Varde Hartmark gjennomført en undersøkelse blant 1200 små og mellomstore bedrifter (SMB) fra hele landet. SMB defineres her som virksomheter med opp til 500 millioner i omsetning. Virksomhetene representerer et tverrsnitt av norske SMBer med tanke på geografi og omsetning. Undersøkelsen ble gjennomført i november-desember 2021. 94 av SMBene som har deltatt i undersøkelsen er lokalisert i Rogaland. 

Se hele fylkesbarometeret her.