Hjelper bedrifter med å finne bærekraftig gull i forretningsmodellen

Hjelper bedrifter med å finne bærekraftig gull i forretningsmodellen

Bilde: Gro Hovde Fiksdahl, leder for bærekraftig forretningsutvikling i BDO

 

BDO lanserer nå tjenesten bærekraftig forretningsutvikling. 

– Vi har ved flere anledninger bistått kunder som ønsker å gjøre forretningsmodellen mer bærekraftig, samtidig som det skaper økt lønnsomhet. Mange ønsker å utvikle sirkulære produkter og tjenester for å treffe nye markeder og møte krav fra både kunder og samarbeidspartnere. Behovet for dette er så stort at vi har konseptualisert det og går til markedet med det som en tjeneste, sier Hovde Fiksdahl. 

I BDOs siste SMB-barometer mener 1/3 at bærekraft kan gi dem nye forretningsmuligheter. Samtidig vet vi at det kan være krevende gå fra en idé til faktisk grønt produkt eller tjeneste. 

– Ofte er ikke denne typen forretningsutvikling knyttet til virksomhetens kjerneprosesser, og det krever tid, ressurser og arbeidsinnsats som kanskje ikke finnes internt i bedriften. Det er en innovasjonsprosess, hvor ideer skal systematiseres, struktureres og testes, før de kanskje kan implementeres, forklarer hun.  

BDO har blant annet støttet Veidekke med en forretningsplan for Veidekke Sirkulær AS. Det startet med ideen om gjenbruk av betong til ny betong, men de så potensialet for et nytt forretningsområde. 

– De har etablert Veidekke Sirkulær AS som en inkubator for nye produkter og idéutvikling, forklarer Tron Sanderud, som var prosjektanalytiker fra BDO på dette prosjektet. 

– Vi hjalp dem med å utarbeide en forretningsplan og -strategi for dette selskapet, og kunne da dra på BDOs kompetanse på tvers av corporate finance, bærekraftsrådgivning og advokater, sier han. 

Han har også vært sentral i utvikling av den nye tjenesten. 

– Vi har laget en firestegs modell som gjør at vi kan hjelpe bedrifter med bærekraftig forretningsutvikling fra idé til marked, og vi kan bistå i hele eller deler av denne firestegs prosessen. 

I korte trekk handler stegene om å analysere nåværende forretningsmodell, konkurransen og markedet, identifisere og prioritere muligheter, utrede mulighetene og potensialet for kommersialisering, og til sist, implementering. 

Ønsker du mer informasjon? Les mer om tjenesten bærekraftig forretningsutvikling her.