1:
  • Bærekraft i BDO

Bærekraft i BDO

 

Bærekraft i BDO handler om engasjement og om å ville gjøre en forskjell. For norsk samfunns- og næringsliv, og for egen virksomhet.   

Gjennom mange år har vi gått sammen med utvalgte partnere som Redd Barna for å ta ut engasjement i handling. Da FNs bærekraftsmål ble vedtatt i 2015 ga dette oss en ny måte å systematisere dette arbeidet på, og vi er stolte av å kunne si at vi jobber målrettet for både god helse, god utdanning, mindre ulikhet, innovasjon og bærekraftig økonomisk vekst. Du kan lese mer om noen av disse samarbeidene og initiativene her: BDO-Mila og Redd Barna.

Samtidig som vi investerer midler, mennesker og engasjement i eksterne samarbeid, jobber vi også med bærekraft i egen organisasjon. Her har vi kontinuerlig trykk for å identifisere hvor og hvordan vi kan redusere vårt negative fotavtrykk – og maksimere det positive.  

I 2020 ble alle våre kontorer i Norge Miljøfyrtårn, og vi var for første gang klimanøytrale. Med utgangspunkt i fire bærekraftsmål vi BDOere sammen har valgt – 3, 5, 8 og 13 - utvikler vi nå en egen bærekraftsstrategi for BDO.  

Ikon bærekraftsmål 3, god helse og livskvalitet Ikon bærekraftsmål 5, likestilling mellom kjønnene Ikon bærekraftsmål 8, anstendig arbeid og økonomisk vekst Ikon bærekraftsmål 13, stoppe klimaendringene

 

Men bærekraft for oss i BDO handler ikke bare om hvordan vi som organisasjon kan bidra direkte til bærekraftig utvikling. Det handler også om hvordan vi kan hjelpe norsk samfunns- og næringsliv med det samme. I vårt daglige virke som rådgivere og revisorer bidrar vi til et velfungerende næringsliv generelt, og til å motvirke og bekjempe økonomisk kriminalitet spesielt. Et sunt næringsliv og en solid finansiell infrastruktur er viktige byggeklosser i bærekraftig utvikling. 

Vi jobber også med et bredere spekter av bærekraftsmålene, blant annet gjennom rådgivning innen informasjonssikkerhet, sikkerhet og beredskap, prosessforbedring og finansiering. I tillegg har vi egne spesialister på bærekraftig utvikling som gir våre kunder råd om hvordan de best kan drive sin virksomhet i tråd med bærekraftsmålene.

Du finner mer informasjon om tjenestene BDO tilbyr innenfor bærekraft her.