• Bærekraftsrapporten
    2021

BDOs bærekraftsrapport

 

Om BDOs bærekraftsrapport 2021

Bærekraftsrapporten 2021 er BDO AS sin første bærekraftsrapport, og vi rapporterer i henhold til GRI-rammeverket for bærekraftsrapportering. Rapporten omfatter bærekraftsarbeidet i BDO AS i hele Norge for finansåret 2021, som følger kalenderåret.

Det er forankret i vår forretningsstrategi at ”BDO skal tenke bærekraft i alt vi gjør”. Vi jobber med utgangspunkt i FNs bærekraftsmål, og støtter våre kunder slik at de blir i bedre stand til å gjøre det samme. Vi ønsker å være åpne rundt vårt eget bærekraftsarbeid, og bærekraftsrapporten er en naturlig del av vår bærekraftsutvikling. BDO vil avlegge en bærekraftsrapport årlig. Vi ønsker å være like ambisiøse i vår egen bærekraftsutvikling som vi rådgir våre kunder til å være.