1:
  • Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn

BDO i Norge er miljøfyrtårnsertifisert. Sertifiseringen innebærer at kontorene våre oppfyller strenge krav når det kommer til miljøvennlig materialbruk, gjenbruk og resirkulering, samt energisparing og reduksjon av reisevirksomhet som belaster miljøet. Kontorene må resertifiseres hvert tredje år.  

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning som driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er anerkjent av EU som sertifiseringsstandard på miljøledelse, på lik linje med ISO-14001 og EMAS.