Webinarer fra BDO

Bedre leverandøravtaler gir reduserte innkjøpskostnader

On-Demand
Webinaret er tilgjengelig umiddelbart etter registrering

Hvordan en virksomhet gjennomfører innkjøp av varer og tjenester påvirker i stor grad lønnsomhet, konkurranseposisjon og kapasitet.

Gode kunde-leverandørsamarbeid kan også bidra til innovasjon og gi varige konkurransefortrinn.

I webinaret vil vi komme inn på

- Hvilke endringer i markedet som kan påvirke virksomheters innkjøp
- Hvordan innkjøp best organiseres og gjennomføres
- Hvordan du bør gå frem for å få bedre kontroll med innkjøpskostnadene


BDO presenterer de viktigste utfordringene knyttet til innkjøp, og skisserer hvordan denne funksjonen kan bidra til bunnlinjevekst, bedret konkurranseevne og mer effektiv drift.

Foredragsholder er Atle Sundøy, som er partner i BDO. Han har mange års erfaring fra innkjøp på strategisk og operativt nivå i både små og store virksomheter.
Webinaret, som varer i 32 minutter, er gratis, og passer for alle som jobber direkte eller indirekte med innkjøp.

Registrer deg med knappen under så vil du automatisk få tilsendt lenke til webinaret.  Det er umiddelbart tilgjengelig etter registrering.