1:
  • Datasikkerhet - også i mindre virksomheter

Dataangrep – også mindre bedrifter er i fare

Dato: Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering
BDO


  

Thomas Dahl
Email
  • Velkommen til BDOs WEBINAR

Antall dataangrep mot norske virksomheter har tredoblet seg  de 3 siste årene, og virksomhetene blir utsatt for stadig mer avanserte angrepsmetoder som direktørsvindel, tjenestenekt (DDoS), nettfiske og sosial manipulering.  Dette er ikke en situasjon forbeholdt de store, kjente virksomheter.  Mange små og mellomstore bedrifter (SMB) har mindre fokus på it-sikkerhet og færre ressurser til å beskytte seg, og er derfor mer utsatt.
 
Et vellykket dataangrep kan ha store økonomiske som omdømmemessige konsekvenser.  Hva kan du og din bedrift gjøre for å unngå å bli rammet?
 
I dette webinaret gir vi deg bakgrunn og tips til å redusere sannsynligheten for å bli offer for datakriminalitet.  Hvilke grep bør du og dine ansatte ta, og hvilke enkle systemtekniske tiltak bør dere gjøre?
 
Webinaret egner seg spesielt for ledergruppen og IT sikkerhetsansvarlig  i SMBer. Registrer deg med knappen under - vi sender deg da linken til webinaret.


Dato: Webinaret er umiddelbart tilgjengelig etter registrering
Tid: 20 minutter
Pris: Gratis

Registrering