1:
  • Kurs for verneombud og AMU

Kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg - Trondheim

Dato: 18. oktober 2023
Tid: 09.00 - 15.00
BDO
Klæbuveien 127B
7031  Trondheim
veibeskrivelse

Tonje Hustøft
Email
  • Velkommen til kurs hos BDO

Kurs for verneombud og arbeidsmiljøutvalg - for de som kan avtale kortere opplæring enn 40 timer

Alle virksomheter med flere enn 50 ansatte skal ha arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Fra 1. januar 2024 senkes denne terskelen til 30 ansatte, og i bedrifter med mellom 10 og 30 ansatte skal det opprettes AMU dersom en av partene krever det.  Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og AMU får den opplæring som er nødvendig for at disse kan utføre sitt verv på en forsvarlig måte. Opplæringen skal som hovedregel være minimum 40 timer. Arbeidsgiver og representant fra arbeidstaker i den enkelte virksomhet kan avtale kortere opplæringstid, dersom det er forsvarlig ut fra en vurdering av virksomhetens egenart og risikoprofil.

Hvem kan delta?
BDO`s kurs er ment for de som kan avtale kortere opplæring enn 40 timer.
Kursets målgruppe er verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalg og ansatte innenfor HMS og HR, i selskaper med lave risikoforhold.

Hvilke tema lærer du om?
• Roller og ansvar i HMS-arbeidet (arbeidsgiver, arbeidstaker, verne¬ombudet, AMU, bedriftshelsetjeneste og Arbeidstilsynet)
• Valg av verneombud og AMU
• Hva HMS og internkontroll er
• Krav til forsvarlig fysisk, kjemisk og psykososialt arbeidsmiljø
• Nærmere om oppgavene til AMU og verneombud
• Hva kravet til systematisk HMS-arbeid innebærer
• Forebygging av sykefravær og oppfølging av sykmeldte
• Nærmere om krav til psykososialt arbeidsmiljø, herunder mobbing, trakassering og konfliktløsning, overbelastning/utbrenthet
• Varsling
• Ytringsklima, kommunikasjon og konstruktive tilbakemeldinger.
Etter kurset får man deltakerbevis. Deltakerbeviset benyttes som dokumentasjon for nødvendig opplæring i HMS for verneombud og medlemmer av AMU.

Kursledere:
Silje Mollan jobber som advokat i BDO Advokater AS, og har tidligere erfaring som advokat i Bjerkan Stav Advokatfirma AS der hun hovedsakelig arbeidet med arbeidsrett. Hun har bistått både arbeidstakere og arbeidsgivere med ulike arbeidsrettslige tvister og problemstillinger, og har også skrevet master innenfor arbeidsrett. Hun har derfor god kunnskap om arbeidsrett som rettsområde og det aktuelle lovverket.

Tonje Hustøft og Ole Kristian Indergård har lang erfaring ifra HR og HMS, har vært med å konstituert AMU, samarbeidet med verneombud, opprettet HMS-rutiner, risikovurderinger og planer hht internkontrollforskrifter og lovverk. De har også bred erfaring med håndtering av alle tema som gjennomgås denne dagen.

Pris: 3999 kr pr. deltaker.  Påmeldingen er bindende, og inkluderer enkel lunsj og kaffe.

Påmelding