• Lønn

    Tjenester, outsourcing og systemer

Lønnstjenester og lønnssystem

Riktig lønn til riktig tid til riktig person. Dette er selve grunnprinsippet for alle personaltjenester og lønnstjenester, og en forutsetning for å holde medarbeiderne fornøyde og motiverte. Men som fagfelt blir HR og lønnstjenester stadig mer krevende, og mange virksomheter ser fordelene ved outsourcing av hele eller deler av funksjonene til BDO.

 

Gode systemer og gode hoder

Digital datainnsamling er nøkkelen til å kunne arbeide presist og effektivt innenfor lønnsfunksjonen. BDO starter alltid med en grundig vurdering av behovene hos små så vel som store kunder for å kunne anbefale de beste HR- og personalsystemene, og deretter å gjøre tilpasningene som skal til for å oppnå en nærmest skreddersydd løsning. Men viktigere enn automatisering er personlig oppfølging. BDO har et dedikert lønnsteam med bred kompetanse innen fagområdet, og vi legger stor vekt på å være tilgjengelig for kundene våre i hverdagen.

Les mer om anbefalte lønnssystemer her.

 

Personaltjenester og lønnstjenester i rask utvikling

Lønn handler i dag om langt mer enn en månedlig utbetaling som kompensasjon for utført arbeid. Bevisstheten om og kravene til pensjons- og forsikringsavtaler er økende, og dette skaper nye behov for oppdatert og presis informasjon. BDO tilbyr løsninger som for eksempel gjør det mulig å ha oppdaterte pensjonstall etter hver enkelt lønnskjøring.

 

Trygghet i lønnsfunksjoner, rutiner og innrapportering

Ved å overlate lønn og lønnskjøring til BDO er du alltid sikret et korrekt lønnsregnskap. Vi sørger for å hente inn og innrapportere de riktige opplysningene, og holder oss til enhver tid oppdatert på gjeldende regelverk. BDO har også egne advokater, som sikrer trygg og sikker håndtering av alle prosesser knyttet til lønn og HR.

 

Ta kontakt med oss

Har du noen spørsmål rundt lønn -og personaltjenester? Våre rådgivere står klare til å svare på det du måtte lure på.

Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil komme tilbake til deg så fort vi kan.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code