Blogg: Valg av revisor - dette bør du tenke på

Revisjonen blir bedre og gir større verdi når revisor kjenner bransjen og din type virksomhet. Det er en forutsetning for å kunne gjennomføre og levere en solid og effektiv revisjon. 
Revisjonsselskapet skal ta et utgangspunkt i selskapsspesifikk risiko og problemstillinger hos kunden, og rette sin revisjon mot disse problemstillingene. I tillegg er det viktig at revisjonen tilpasses etter størrelsen på virksomhet, bransje og forretningsområder. 

Tre tips når du skal velge revisor: 

1.    Innsikt og engasjement for næringslivet

Revisoren bør ha kunnskap om både norsk næringsliv generelt, og hva som kjennetegner det lokale næringslivet spesielt. De bør kjenne din bransje, ditt lokalmiljø og de utfordringene, mulighetene og risikoene som kjennetegner deres markeder. Dette gjør revisoren i stand til å gi dere gode råd. 

2.    Teamet tilpasset deres virksomhet

Revisjonsselskapet bør sette sammen et håndplukket team av motiverte og engasjerte mennesker som setter dere først. I BDO ser vi på alle revisorer som rådgivere – de har en verdifull signatur, men også forretningsinnsikt som kan gi dere gode råd om økonomi og drift. 

3.    Vurder revisjonsselskapets digitale kompetanse

Revisorer bør ha god forståelse for teknologi og digitale verktøy som støtter revisjonen. Revisor bør være en god sparringpartner når det kommer til digital utvikling i kundens virksomhet. 

 

Når bør du velge en revisor? 

Nesten alle aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper er pliktige til å ha revisor. Dette innebærer å sørge for at årsregnskapet blir revidert av en statsautorisert revisor. I tillegg er alle andre typer selskaper og enkeltpersonforetak revisjonspliktige dersom de har mer enn 7 millioner kroner i omsetning, har mer enn 10 årsverk, og en balanse over 27 millioner kroner.  
Selv om et selskap er uten revisjonsplikt, velger likevel mange å ha revisor. Dette fordi eiere og ledelse ser stor nytte og verdi av en uavhengig kvalitetssikring av sin interne og eksterne rapportering.