• Selge eiendom

Legg grunnlaget for en effektiv salgsprosess

Hva var hensikten med prosjektet i første omgang? Skal du beholde eiendommen selv, enten for eget bruk eller utleie, eller skal eiendommen utvikles for videresalg, og da med eller uten leietakere? Det er mange vurderinger som skal gjøres i forbindelse med realisasjon. Du må særlig ta stilling til hvilke regnskapsmessige og skattemessige implikasjoner realisasjon vil ha til forventet avkastning. 

Vi hjelper deg å legge grunnlaget for en effektiv salgsprosess.

 

Se fremover

Selv om fokus ofte er på transaksjonen på dette tidspunktet, er det viktig å også se fremover. Vil du eventuelt sitte igjen med noen forpliktelser etter salg? Er forventet avkastning god nok, målt mot eventuelt videreutvikling av eiendommen?

 

Skap en forutsigbar og lean prosess

Vår erfaring er at god dokumentasjon og tydelig kommunikasjon sikrer en forutsigbar og effektiv salgsprosess, inkludert en due diligence uten overraskelser. Har du vurdert om eiendommen skal selges direkte eller indirekte (aksjer) og hvilke implikasjoner dette vil få (dokumentavgift vs. skatterabatt)? Har du kontroll på skatteposisjoner og justeringsoppstillinger? Dette er bare noen av mange forhold du må ta stilling til. Vi vil gi deg lønnsomme og trygge råd på veien. 

Våre rådgivere bistår både i forkant og underveis i prosessen, enten det er behov for analyser, dokumentasjon, avtaleverk, tilrettelegging av transaksjonen eller selgers due diligence, eller du bare trenger noen å sparre med.

 

Vi kan hjelpe deg uansett hvilken fase du er i. Se de andre fasene her:

 

Illustrasjon av å kjøpe eiendom
Kjøpe eiendom
Utvikle eiendom
Utleie eiendom
Organisering

 

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss via skjemaet under og du vil høre fra oss snart.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code