1:
  • Håndverker-
    analysen 2020

BDO har systematisk hentet inn, bearbeidet og analysert data for håndverkerbransjen, og faktorer som påvirker denne. BDOs årlige håndverkeranalyse gir ikke bare en status for dagens situasjon, men danner også en solid plattform for økt innsikt når vi skal se fremover

 

Håndverkeranalysen for elektrikere og rørleggere (VVS) 2020

I BDO har vi et betydelig antall kunder innen håndverkerbransjen. Vi har gjennom analysearbeidet fått en omfattende innsikt og kjenner godt til hvilke utfordringer norske håndverkere møter i sin hverdag. Vi ønsker å dele denne innsikten med våre kunder, slik at dere bedre kan nå deres mål. 

Ved å sammenligne de beste i bransjen med et gjennomsnitt for bransjen, får vi innsikt i hvilke fokusområder de beste har. Om hvorfor og hvordan disse gjør det bedre enn resten av bransjen.  Denne innsikten og kompetansen videreutvikles konstant, slik at BDO kan levere de beste rådene til bransjen.

 

Les rapporten her

 

Et eget analyseverktøy

Som et ledd i bransjearbeidet har vi laget et analyseverktøy for håndverkere, slik at eiere, daglige ledere eller styret i en håndverkervirksomhet kan få et innblikk i hvordan virksomheten presterer på angitte parametere, sammenlignet med andre virksomheter i bransjen, både mot nasjonale tall, i en region eller internt i en kommune.
 
Analyseverktøyet kan benyttes til å rette fokus mot hvordan å forbedre økonomien i et selskap, oppkjøpsprosesser og utviklingen i økonomien hos konkurrenter og i de enkelte regionene. Den er nyttig for den enkelte bedriftseier, investorer, kunder av håndverksbedrifter, samt leverandører til de samme virksomhetene. 

Se analysegrunnlaget her. 

For deg som ønsker mer innsikt

Dataene som ligger bak bransjeanalysen benyttes løpende i kundeprosjekter, og om du ønsker å benytte data i dine prosjekter er det bare å kontakte oss for diskusjon om mulige løsninger. Ta kontakt med en av oss eller fyll ut skjemaet under.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code