• Få gode råd

    BDO har rådgivere som er spesialister
    på oppstarts - og vekstselskaper

BDO sitt bransjeteam for gründere, startups og scaleups har lang erfaring med de utfordringene bedrifter møter i en oppstart- og vekstfase. Med BDO i ryggen har du en langsiktig partner kan bidra til at dere lykkes med egne planer, og som guider deg gjennom store og små hindringer. 

Vårt bransjeteam er tverrfaglig og har spesialistkompetanse på de fleste fagområdene en gründer, start-up eller scale-up vil trenge innenfor regnskap, CFO-tjenester, juridisk bistand, finansiering, strategi, revisjon og annen rådgivning. Som en del av BDOs internasjonale nettverk sikrer vi våre kunder kort vei til lokal spisskompetanse i ulike land som kan være aktuelle

Vår leveranse til selskap i oppstart og vekst er basert på et kostnadseffektiv og skalerbart rammeverk som følger selskapet gjennom alle fasene av utviklingsløpet. Rammeverket kontinuerlig økonomistyring brukes for å realisere, evaluere og justere selskapets forretningsstrategi. Basert på en modulbasert, bransjetilpasset metodikk som starter med en regnskapsleveranse, kan virksomheten selv bygge sin egen økonomifunksjon i BDO – om behovet er regnskap og lønn, HR-tjenester eller en CFO på hel- eller deltid. Tjenestene er tilpasset bransjen, og hensyntar både rapportering til selskapets interessenter og behovet for intern styringsinformasjon på en sømløs og integrert måte.
På denne måten kan selskapets nøkkelpersoner fokusere på sin kjernevirksomhet. 

BDO er en aktiv partner i flere akseleratorprogram og klyngeprosjekter, og bidrar på den måten til å styrke økosystemene for denne type selskap, foruten at det bidrar til å gi oss god forståelse for bransjen.

Som ledd i å sikre innovasjon i vår egen virksomhet kan også BDO investere i og ta en aktiv rolle i startups med løsninger som er relevant for BDO sin egen virksomhet. BDO har finansieringen, en stor kundemasse, fagkompetansen, nettverket og fasilitetene. Les mer om Evolver by BDO her.

 

 

Våre engasjerte rådgivere:


Lars Kleveland

Lars har jobbet målrettet med oppstart og vekstselskaper over flere år, og har konkret og variert erfaring med de utfordringer selskaper møter i en oppstart- og vekstfase. Lars har bransjeansvar for satsingen på oppstart/vekst, og har utviklet rammeverk og leveransekonsept. Lars har etablert og utviklet konseptet «CFO-startup-Academy», en kursserie som berører relevante problemstillinger for økonomifunksjonen i en oppstart- og vekstbedrift. Lars er kontaktperson for virksomheter fra Trøndelag og nordover. 
 


 

Kåre Rødssæterem

Kåre har 25 års erfaring som revisor og rådgiver. Han er regionledleder for BDO Buskerrud og sitter i styret i BDO. Kåre har variert og bred erfaring med teknologiselskaper, og jobber i tillegg til revisjon med strategi, marked og forretningsutvikling. Kåre er programansvarlig for CFO-Academy i Kongsberg, og funger kontaktperson for virksomheter i Buskerud.

 


 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av våre rådgivere? Vi hører gjerne fra deg. Ta kontakt med oss via skjemaet under og vi vil ta kontakt med deg innen kort tid.

Enter security code:
 Security code