1:
  • Velferds-organisasjoner

Norske humanitære organisasjoner står i bresjen for et stort engasjement, både nasjonalt og internasjonalt. Dere opererer ofte med høy risiko for egen sikkerhet, og strekker dere langt for å hjelpe de mest sårbare gruppene i Norge og ellers i verden. I BDO anerkjenner vi den viktige rollen dere spiller i samfunnet, og har forpliktet oss til å være med på å møte de betydelige og komplekse utfordringene dere står ovenfor. 

 

Anskaffelse av midler 

Stiftelser og organisasjoner er avhengig av tillit hos sine givere. Givere, enten det er privatpersoner eller næringslivsaktører, stiller strenge krav til organisasjonene de gir penger til. I en tid hvor givere har og krever tilgang til informasjon setter det store krav til åpenhet hos dere. En annen side ved å samle inn penger er transaksjonsmengden som skal håndteres. Store mengder transaksjoner setter også krav til god styring og kontroll. 

 

Mottaker av tilskudd

Som mottaker av tilskudd har dere et spesielt ansvar. Dere skal forvalte midler på vegne av andre ved å gjennomføre aktivitet. Det stiller krav til at dere forvalter disse midlene i tråd med tilskuddsgiver sine retningslinjer. Samtidig skal dere følge retningslinjer i egen organisasjon. I mange tilfeller har også omverden rundt noen krav og forventninger til hvordan de enkelte aktivitetene gjennomføres. Trår dere som organisasjon feil kan det få store konsekvenser. ​

 

En markedsledende støttepartner 

BDO er i dag markedsledende på revisjon og rådgivning for velferdsorganisasjoner. Våre revisorer og rådgivere tar utgangspunkt i organisasjonens behov og setter sammen et erfarent team som jobber tett med dere. Med vår bransjekunnskap har vi innsikt og mulighet til å være en rådgiver som bidrar til å utvikle organisasjonen i riktig retning.

 


 

Derfor vil vi være en verdifull samarbeidspartner for dere:

  • Vi har lang erfaring og verdifull kunnskap innenfor styring og kontroll.
  • Vi kombinerer kunnskapen om ideelle organisasjoners virksomhet og kunnskapen om riktig bruk av digitale verktøy i vårt møte med dere.
  • Vi kjenner utfordringene dere står ovenfor og ønsker å være en aktiv sparringpartner i alle faser av arbeidet med tilskudd i deres organisasjon. ​Les mer om tilskuddsforvaltning her

Gjennom vår viktige samarbeidspartner Redd Barna har vi levert flere pro-bono tjenester. Les mer om vårt pro-bono arbeid her. 

 


 

Ta kontakt

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål eller ønsker en uforpliktende prat om hvordan vi kan hjelpe din organisasjon.