1:
  • Rapporter og analyser

Rapporter og analyse

BDOs rådgivere leverer et bredt spekter av analyser og rapporter til kunder i offentlig og privat sektor. Samtidig ønsker vi å dele av vår innsikt og ekspertise også ved siden av kundeoppdrag.  

Her finner du et utvalg av analyser og rapporter produsert av våre rådgivere. I tillegg finner du BDO AS sin Åpenhetsrapport. Denne gir et innblikk i hvem vi er og hvordan vi jobber, med hovedvekt på vår revisjonsvirksomhet. 

 

Årlig rapport om utviklingen i norsk bygg- og anleggsbransje: Bygg- og anleggsrapporten 

Rapport om utviklingen for elektrikere og rørleggere: Håndverkeranalysen

Årlig rapport på hvordan norske banker jobber med bærekraftig utvikling: Bærekraftsundersøkelsen 

Hvordan skape forenkling for små og mellomstore bedrifter: BDOs forenklingsrapport 2022/23

Interaktivt analyseverktøy for informasjon om ulike deler av norsk økonomi rammes av koronasituasjonen: Økonomiske konsekvenser av korona (2020)

Årlige rapport om BDOs egen revisjonsvirksomhet: Åpenhetsrapporten

BDOs Års- og Bærekraftsrapport 2022 finner du her.

Flere rapporter og utredninger fra BDO finner du her.