Pro bono og rådgivning

To personer samarbeider

BDO hjelper Redd Barna med rådgivning

Hvert år bidrar BDOs rådgivere med flere hundre pro bono timer til Redd Barna. På denne måten kan vi støtte Redd Barnas viktige arbeid med utgangspunkt i det vi kan best. Gjennom året er det fire-fem rådgivere fra BDO i arbeid i Redd Barnas organisasjon. Vi er tett på Redd Barnas ledergruppe og generalsekretær, noe som gjør at vi kjenner til utfordringene og mulighetene som ligger i deres virke nasjonalt og globalt. På denne måten bidrar vi til å styrke Redd Barnas organisasjon og arbeid, slik at de kan bli så effektive som mulig i deres virke som humanitær aktør. Vi hjelper dem på prioriterte områder i nasjonale og internasjonale prosjekter, også utover timene som ligger i avtalen. Det kan være organisasjonsutvikling, risikostyring, økonomi- og systemeffektivisering og lederutvikling.