Dette nettstedet bruker informasjonskapsler for å gi deg en mer personlig brukeropplevelse. Ved å bruke dette nettstedet godtar du vår bruk av informasjonskapsler. Vennligst les vår PERSONVERNERKLÆRING for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og hvordan du kan slette eller blokkere dem.

Utdanning for fremtiden

Utdanning redder liv. Skole gir ikke bare barna beskyttelse, men også kunnskapene til å unngå fattigdom, holde seg friske og få håp for fremtiden. Til tross for framgang de siste tiårene, er det likevel en global læringskrise og 125 millioner barn har ikke lært grunnleggende lesing og regning - selv etter fire år eller mer på grunnskolen.


I prosjektet «Utdanning for fremtiden» sørger Redd Barna for at barn verden over får nødvendig skolegang og lysere fremtidsutsikter. Sammen jobber vi målrettet gjennom å involvere myndigheter, lokalsamfunn, skoleledelse, lærere og foreldre for å utvikle bærekraftige løsninger. Målet er å skape varig endring.

FN mener at utdanning er selve grunnlaget for bærekraftig utvikling. God utdanning er i seg selv et eget bærekraftsmål og helt sentralt i arbeidet med flere av de andre målene. Utrydde sult og fattigdom, oppnå likestilling mellom kjønnene og fremme fred og rettferdighet - dette bare noen av målene som knyttes tett opp til utdanning. 

 

Kraften i utdanning

Bærekraftsagendaen er sentral i Redd Barnas arbeid, hvor de har satt utdanning som sin viktigste satsing - med spesielt fokus på læring for barn berørt av konflikt og barn i fattige lokalsamfunn.

Som kunnskapsbedrift vet vi alt om kraften som ligger i utdanning. Norge er blant de beste i verden på å gi skolegang til alle, men mange steder i verden er ikke retten til utdanning selvsagt. Redd Barna hjalp derfor mer enn 1 231 000 barn i 24 land gjennom deres utdanningsprosjekter i fjor, inkludert over 160 000 barn i konflikt- og krisesituasjoner. 

 

DYKTIGE LÆRERE: Redd Barna lærer lærerne å lære bort, samt hvordan de skaper et trygt miljø for barna på skolen. 

 

Fra Kambodsja til Uganda

De siste seks årene har vi i BDO vært tett på utviklingen i Kambodsja gjennom samarbeidet med Redd Barna. Våre økonomiske midler og interne ressurser har vært øremerket til utdanningsarbeidet som er gjennomført her. Vi har også fått gleden av å besøke Kambodsja ved flere anledninger for å se Redd Barnas arbeid og den positive utviklingen i landet på nært hold. 

Redd Barnas langsiktige mål er å gjøre seg selv overflødige der de opererer. Lokalsamfunnet skal settes i stand til å videreføre arbeidet – også uten oss. Når Redd Barna opplever at et samfunn de har vært involvert i kan ta arbeidet videre på egen hånd, vurderer de om den tyngste innsatsen skal rettes mot noen som trenger det mer. 

I Kambodsja har det de siste årene skjedd store fremskritt, og fra 2020 følger vi derfor Redd Barnas nye prioritering og flytter støtten og engasjement vårt til et land som nå trenger våre bidrag i enda større grad. Vår felles innsats rettes nå mot Uganda.
 

BLIDE ELEVER: Læringsgleden er overveldende i klasserommet. Barna og foreldrene deres viser stor takknemlighet for at de får gå på skole.

 

FN har vedtatt en egen barnekonvensjon, som gir alle barn samme grunnleggende rettigheter, uansett hvem de er og hvor de bor. Den ble enstemmig vedtatt av alle landene i FN i 1989. Barnekonvensjonen slår fast at alle barn har rett til en utdanning som gir dem mulighet for utvikling. Å gi barn en god og trygg skole er Redd Barnas viktigste satsning. For å oppnå best mulig resultater jobber Redd Barna etter et felles, innarbeidet rammeverk over hele verden.

 
Quality learning framework 

Det hjelper ikke om skoleplassen finnes, om man kan gå på skolen. Det holder ikke å gå på skolen hvis man ikke lærer noe når man er der. God utdanning handler om mye mer enn antall skolepulter. Trygge barn lærer, barn som har det bra lærer, barn som møter kompetente og omsorgsfulle lærere lærer. Politikere, lokalsamfunn og familier som forstår hvor viktig utdanning er, samt hva som skal til for å lære, er nøkkelen til god utdanning. 

Basert på erfaringene de har gjort seg gjennom mer enn 100 år har Redd Barna utviklet sitt eget forskningsbaserte rammeverk for kvalitetsutdanning, som tar opp i seg alle disse elementene (se figur).  Ved å ta hensyn til hele elevens læring har Redd Barnas utdanningssatsing fått solid fotfeste.

Rammeverket hjelper lærere, skoleledere, foreldre og lokale og nasjonale myndigheter å skape trygge skoler og samfunn hvor barn har det bra og lærer å lese, skrive og regne. Dette kombineres med arbeid for bedre utdanningssystemer og lovverk som fremmer inkluderende utdanning.

Både i Kambodsja, og i flere andre land hvor Redd Barna har vært engasjert, gis arbeidet med utgangspunkt i dette rammeverket mye av æren for løftet i landets utdanningssystem og for at rekordmange barn nå lærer å lese, skrive og regne.

 

SLIK ER RAMMEVERKET: Midten av figuren viser hva Redd Barna ønsker å oppnå: barn skal ha det bra og de skal lære seg å lese, skrive og regne. For å oppnå det må de arbeide med barnas miljø; psykososialt og fysisk godt læringsmiljø, barnevennlig pedagogikk, skole-hjem samarbeid og skoleledelse. Den ytterste ringen viser hvordan de arbeider med påvirkning av politikk og systemer. 
 

 

Dette jobber Redd Barna og BDO for i «Utdanning for fremtiden»

  • Støtte inkluderende grunnutdanning under alle forhold, inkludert kriser, krig og katastrofer. Vektlegge læring og barns utvikling.
  • Bygge motstandskraft og sikre at barn er beskyttet mot vold og overgrep både på og rundt skolen. 
  • Støtte opp om internasjonale Redd Barnas satsing på tidlig læring. 
  • Være pådriver for økt og bærekraftig finansering av inkluderende kvalitetsutdanning fra givere og utviklingsland.
  • Fortsette hovedsatsingen på utdanning i internasjonale Redd Barna, inkludert barns rett til utdanning i krig og konflikt.
     

Utdanning for fremtiden

Under Redd Barna-fanen Utdanning for fremtiden bidrar BDO med økonomiske midler til store utdanningsprosjekter internasjonalt. Vi gir i tillegg økonomisk bistand til Redd Barna knyttet til akutte tiltak i kriser og krig.

Les mer her

BDO-Mila

I Norge arbeider vi også sammen på strategisk nivå, gjennom Redd Barnas kampanje «Alle barn og unge har rett til lek og fritid». I spissen for dette arbeidet er mosjonsløpet BDO-Mila, der vi sammen med langrennslandslaget, Redd Barna og lokale idrettslag skaper en arena hvor alle er velkomne.

Les mer her

Pro bono og rådgivning

Hvert år bidrar BDOs rådgivere med flere hundre pro bono timer til Redd Barna. På denne måten kan vi støtte Redd Barnas viktige arbeid med utgangspunkt i det vi kan best.

Les mer her

Uganda

Vårt nye «Utdanning for fremtiden»-prosjekt med Redd Barna finner sted i Nord-Uganda. Arbeidet i denne regionen er allerede påbegynt og innarbeidet i Redd Barnas organisasjon, men innsatsen økes nå i dette området.

Les mer her

Kambodsja

Hjelpen nytter! Sammen med Redd Barna har vi siden 2013 bidratt til en tryggere og bedre skolehverdag for mer enn 50 000 barn. Etter mange år med målrettet utdanningsarbeid i Kambodsja er landet på rett vei.

Les mer her