1:

Vårt nære samarbeid med Redd Barna


Redd Barna er en uredd og tydelig forkjemper for barns rettigheter lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Med utgangspunkt i FNs Barnekonvensjon jobber de målrettet med flere av FNs bærekraftsmål. Redd Barnas arbeid skaper positiv endring for barn over hele verden. Dette er grunnlaget for vårt nære og langsiktige samarbeid, som strekker seg tilbake til 2009.

Les mer

Hva gjør vi i Norge?


Mange barn og unge møter barrierer når de skal delta på fritidsaktiviteter. I Norge arbeider BDO sammen med Redd Barna i kampen mot utenforskap. I spissen for innsatsen er mosjonsløpet BDO-Mila, der vi sammen med langrennslandslaget, lokale idrettslag og Redd Barna i mange år har skapt en raus arena hvor alle er velkomne og det er gratis å delta. Vi vil bruke BDO-Mila til å bevisstgjøre om utfordringer og styrke folkehelsen, ved å legge til rette for fysisk aktivitet for alle.

Les mer

Hva gjør vi internasjonalt?


KAMBODSJA Sammen med Redd Barna bidro vi i syv år, fra 2013, med å bygge opp barn og unges utdanningsmuligheter i Kambodsja. Gjennom vårt «Utdanning for fremtiden»-prosjekt har vi bidratt til en tryggere og bedre skolehverdag for mer enn 50 000 barn. Det handler om å sikre skoleomgivelsene, utvikle gode lærere, minimere vold i skolen og hjemme, forbedre skolemateriell og etablere lesegrupper.

Les merUGANDA Etter syv år i Kambodsja, er fokus i utdanningsarbeidet flyttet til Uganda fra og med 2020. Et av verdens fattigste land. Redd Barna arbeider, med støtte fra BDO og våre lønnsgivere, i Nord-Uganda. Det er et viktig bidrag til utdanningsarbeidet i Northern Region og Karamoja Region. Vi dekker 90 skoler og samarbeidet skal styrke skole og samfunn for ca. 40.000 barn, like mange jenter som gutter.

Les mer

Styrkebasert utvikling med Redd Barna

De to siste årene har ett av våre rådgiverteam i BDO jobbet tett med Redd Barnas internasjonale avdeling og deres nøkkelressurser. Målet har vært å dele kunnskap, forbedre samhandlingen og bedre kvaliteten og produktiviteten.Les mer

Pro bono og rådgivningsarbeid

Hvert år bidrar BDOs rådgivere med flere hundre pro bono timer til Redd Barna. På denne måten kan vi støtte Redd Barnas viktige arbeid med utgangspunkt i det vi kan best.Les mer

Redd Barna hacket av BDO

I en digital verden er det ikke lett å vite hva og hvem du kan stole på. Selv ikke for en stor hjelpeorganisasjon som Redd Barna. Alle virksomheter har verdier som er interessante for cyberkriminelle. Heldigvis er det hjelp å få i kampen mot dagens digitale trusler.


Les mer