1:
  • Kartlegging og analyse

Ta utgangspunkt i det du allerede gjør i dag

Vi i BDO anbefaler å starte strategiprosessen for bærekraft med en kartleggingsfase for å forstå nå-situasjonen og bruke styrkene til virksomheten i det videre arbeidet. Gjennom kartleggingsarbeidet kan vi sette fokus på det virksomheten gjør som er bra og identifisere de områdene som bør forbedres.

 

Første steg for strategisk arbeid med bærekraft​

BDOs eksperter hjelper deg med å planlegge og gjennomføre kartlegging og analyser etter behov, samt å identifisere forbedringsområder basert på interessenters forventninger, lovkrav og konkurrentbildet. Vi sikrer at dere har det beste utgangspunktet for et strategisk og målrettet arbeid med bærekraft.​

 

Slik kan vi hjelpe deg:​

  • Nullpunktsanalyse​
  • Vesentlighetsanalyse
  • Verdikjedeanalyser​
  • Interessentanalyser​
  • Modenhetsvurdering med Sustainable Insight Tool
  • Kartlegging etter «Bærekraftig veksttrapp»​​

 

Ta kontakt

Har du noen spørsmål eller ønsker mer informasjon om hvordan rapportere på bærekraft? Fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, så vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code