1:
  • Sikkerhetskultur

Sikkerhetskultur

Menneskelige feil er en av hovedårsakene til at uønskede hendelser rammer en virksomhet. For at din virksomhet skal være i stand til å oppdage og avverge sikkerhetstruende hendelser, er det viktig å skape en god sikkerhetskultur og jobbe systematisk med opplæring og bevisstgjøring.

 

Hvordan kan man forbedre sikkerhetskulturen i egen bedrift? 

Å forbedre sikkerhetskultur i egen virksomhet er et arbeid som må foregå over tid, det handler om å få de ansatte til å tenke sikkerhet i alt de gjør. Det handler om å skape en større forståelse for hvilke risikoer og trusler virksomheten står overfor. Og det handler om å forstå viktigheten av å etterleve etablerte sikkerhetstiltak.   

Definisjonen av «En god sikkerhetskultur» kan ikke standardiseres. «En god sikkerhetskultur» vil variere fra virksomhet til virksomhet. For at din virksomhet skal ha en god sikkerhetskultur må selskapet vurdere de ansattes kunnskap om sikkerhet, samt hva som påvirker deres tanker og forventinger til sikkerhet. For å forbedre sikkerhetskulturen i egen bedrift anbefaler BDO å gjennomføre en kartlegging av dagens situasjon. En kartlegging gir en oversikt over de mest fremtredende behovene. Basert på kartleggingen kan det settes opp ett bevisstgjøringsprogram som sørger for bevissthet og kompetanseheving innen de områdene som kan gi best effekt på helhetlig sikkerhetskultur i bedriften.  

 

Hva kan BDO bistå med?

BDO leverer tjenester for kartlegging av en virksomhets sikkerhetskultur med påfølgende aktiviteter for å heve sikkerhetsbevisstheten i virksomheten. Våre kompetansehevende tjenester kan leveres enkeltvis, eller som et fullverdig bevisstgjøringsprogram med ulike aktiviteter som strekker seg over en lengre periode. BDO har god erfaring med bevisstgjøringskampanjer bestående av 10-12 temaer som rulles ut over ett år, med ett tema i fokus hver måned. Av erfaring bør tema og aktiviteter i hver måned tilpasses virksomhetens ønsker og behov for å gi best resultat.  

Et utvalg av våre kompetansehevende tjenester:

  • Kartlegging og måling av virksomhetens sikkerhetskultur
  • Utarbeidelse av bevisstgjøringsprogram; årshjul med fokus på ett tema per måned
  • E-læringskurs og fysiske kurs 
  • Seminar, foredrag og workshops 
  • Simulerte nettfiskeangrep 
  • Utarbeidelse av innhold til ulike kanaler 

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester knyttet til informasjonssikkerhet? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan.
 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code