1:
  • Digitale krav og
    IT-compliance

Digitale krav og IT-compliance

Med et stadig økende omfang av digitale krav til næringslivet, vil IT-compliance ta en stadig mer sentral plass i virksomheters daglige virke. Kravene til IT-compliance er ikke bare tiltak for å standardisere utveksling av data mellom næringsdrivende og ulike aktører, som eksempelvis offentlige myndigheter. Det bidrar også i stor grad til å forenkle gjennomgang av internkontroller, dataanalyser og minimalisering av feil.

En fremoverlent tilnærming mot de nye digitale endringene kan bidra til å etterleve de ulike kravene, og dermed gi et fortrinn. For din virksomhet vil dette kreve god forståelse av krysningspunktet mellom forretningsavhengige prosesser og IT-compliance. I en tid hvor det digitale kompetansegapet blir større kan BDO hjelpe din virksomhet med å etterleve disse digitale kravene. 

 

Hvilke krav stilles til IT-compliance?  

BDO kan bistå med vurdering og etterlevelse av tekniske krav, herunder compliance-krav for ulike regnskaps- og kassasystemer. Eksempler på compliance-krav er eksempelvis SAF-T, digital MVA-melding og salgs- og kjøpsmelding. Dette er krav som standardiserer rapportering av data, og har som formål å effektivisere rapportering og kontroll av informasjon som utveksles. Disse kravene er blant annet basert på bokføringsloven og bokføringsforskriften, samt kassasystemloven og kassasystemforskriften.  

 

Hvordan kan BDO bistå? 

Våre rådgivere har lang erfaring med rådgivning på tvers av ulike IT-compliance krav, og bistår til daglig flere kunder med IT-compliance. Det er også flere systemer som ikke er kompatible med de stadig nye kravene som settes til IT-systemer, så BDO kan også bistå med utvikling av tekniske løsninger for å etterleve disse. Videre benytter vi oss av digitale verktøy for å analysere store og komplekse datasett. Våre dataanalyse-modeller inneholder kontroller for å undersøke fullstendighet og nøyaktighet, og BDO har god erfaring med ulike analyser og disse kan tilpasses til kunders behov. Datamodellene visualiserer i tillegg store datamengder på en intuitiv måte og gir enkelt innsyn i mulige feil og mangler i datagrunnlagene, og det gjør det derfor enkelt for kunder å rette opp i potensielle avvik.  

 

Kontakt oss 

Har du spørsmål eller vil du vite mer om digitale krav og IT-compliance? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil svare deg så fort vi kan. 

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code