1:
  • Process
    mining

Få datadrevet innsikt i hvordan prosessene i din virksomhet faktisk fungerer med Process Mining.

 

Hva er Process Mining?

Flere virksomheter har i dag komplekse prosesser og informasjonsflyt, og det er nødvendig med en god oversikt over de ulike aktivitetene som er involvert i virksomhetens drift. Process Mining gir deg objektiv innsikt i faktisk utførte prosesser, og kan brukes som et styringsverktøy for å identifisere avvik, samt identifisere flaskehalser og ineffektive prosesser. Dette er verdifull informasjon for å kunne effektivisere nåværende drift.

 

Hvilke fordeler gir det deg?

Process Mining gir deg som kunde et automatisert prosesskartleggingsverktøy med fullstendig oversikt over transaksjonene som er behandlet i et spesifikt prosessløp. Formålet med en slik kartlegging er å vurdere om internkontrollen er ivaretatt, samt om det er rom for automatisering og effektivisering i IT-systemene. 

 

Slik kommer du i gang

BDO kan bistå med å komme i gang med Process Mining. Vi tilbyr Process Mining som en tjeneste bestående av tre steg:

 

Illustrasjon av steg 1 i Process mining Illustrasjon av steg 2 i process mining Illustrasjon av steg 3 i process mining
Identifisere prosesser

Identifisere sentrale prosesser hos kunde, hvor aktiviteter er sporbare.                                        

Prosesskartlegging

Bygge modeller som tar utgangspunkt i faktiske aktiviteter i stedet for tiltenkt design.                         

Prosessoptimalisering

Analysere prosesser for å oppdage ineffektiviteter eller omgåelse av internkontroll for å iverksette rettede tiltak.

 

 

Vil du vite mer?

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen process mining? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan. 

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code