• Risikovurdering

Risikovurdering

Norske virksomheter har behov for å identifisere risiko og beskytte seg mot uønskede hendelser. Ofte står hendelser forbundet med ulykker, naturkatastrofer, vinningskriminalitet, terrorisme, spionasje, sabotasje og lignende, høyt på agendaen. BDO har rådgivere med spisskompetanse og erfaring fra arbeid med risikovurderinger og risikostyring i ulike kontekster. Vi har i flere år hjulpet små- og store virksomheter i offentlig og privat sektor med å identifisere og håndtere uakseptabel risiko. Bredden i rådgivningsmiljøet vårt gjør oss i stand til å løse ulike utfordringer innen risikofaget, men spisskompetansen vår vil fortsatt være vurderinger av tilsiktede uønskede handlinger. 

Når vi bistår norske virksomheter med å vurdere risiko baserer vi arbeidet på anerkjente tilnærminger, eksempelvis Norsk Standard 5814:2021 og Norsk Standard 5832:2014. Typisk tilpasser vi tilnærmingen til krav og føringer i norske lover og forskrifter, og ytterligere til virksomheters interne rammeverk for sikkerhetsstyring og/eller risikostyring. Vårt fokus er å fasilitere en prosess hvor vi identifiserer og beskriver usikkerhet forbundet med verdiene i virksomheten, trusselbildet verdiene står overfor og sårbarheter i virksomheten som kan utnyttes av uvedkommende. 

 

Hva kan vi tilby?

Vår ambisjon er alltid at risikovurderingsprosessen skal resultere i et gjennomsiktig beslutningsgrunnlag som gir virksomheten mulighet til å ta informerte beslutninger om rett prioritering av de ressursene man har til rådighet.

Våre rådgivere har oppdatert kunnskap om trender og utviklingstrekk i trusselbildet, noe som gjør oss i stand til å gi tilpassede råd om sikkerhetsmål, sikkerhetsstrategier og spesifikke anbefalinger om forebyggende sikkerhetstiltak for å redusere risiko. Ofte gir vi slike råd i tilknytning til risikovurderingsprosessen, hvor vi søker å balansere både forventet sikkerhetseffekt og forholdsmessighet i de tiltakene vi anbefaler. 

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om risikovurdering eller risikostyring? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil svare deg så fort vi kan. 

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code