1:
  • Sikkerhetsstyring

Sikkerhetsstyring

Formålet med et styringssystem for sikkerhet er å understøtte de sikkerhetstiltakene som virksomheten er avhengig av for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå. Sikkerhetsstyring omfatter ulike sikkerhetsdisipliner, som for eksempel informasjonssikkerhet, personellsikkerhet, fysisk sikkerhet, beredskap og driftskontinuitet, som til sammen er avgjørende for en god måloppnåelse. Et velfungerende styringssystem for sikkerhet sørger for at både proaktive og reaktive sikkerhetselementer og øvrige krav til god virksomhetsstyring blir ivaretatt, på en helhetlig måte.

Vi anbefaler at sikkerhetsstyring integreres i den øvrige virksomhetsstyringen, i en struktur som tilrettelegger for regelmessige tilpasninger og kontinuerlig forbedring. BDO kan bistå store og små virksomheter i de ulike fasene av sikkerhetsarbeidet.

 

Hva kan BDO bistå med?

Planleggingsfasen 

  • å identifisere eksterne krav og forpliktelser samt interne målsetninger
  • å vurdere risiko og foreslå risikoreduserende tiltak (les mer om dette under risikovurderingsfanen) 
  • å identifisere hensiktsmessige roller og ansvarsområder

 

Gjennomføringsfasen 

  • å implementere organisatoriske sikkerhetstiltak 
  • å videreutvikle sikkerhetskompetanse og bevissthet

 

Evalueringsfasen 

  • måling, øving og revisjon for å evaluere styringssystemet, sikkerhetsnivå og effekten av etablerte sikkerhetstiltak 

 

Forbedringsfasen

  • å forberede og fasilitere ledelsens årlige gjennomgang 
  • å identifisere behov for endringer i virksomhetens styringssystem for sikkerhet 

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om sikkerhetsstyring? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil svare deg så fort vi kan. 

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code