Anja Sand Stenstadvolden, BDO

Anja Sand Stenstadvolden

Manager Revisjon | Fagansvarlig for attestasjon av bærekraftsrapportering

$$BDO.LiveSite.People.ExecutiveSummary$$

Anja er statsautorisert revisor og fagansvarlig i bærekraft i revisjon i BDO. 

Anja har erfaring som prosjektleder fra attestasjon av bærekraftsrapporter, og har også ledet flere rådgivningsoppdrag knyttet til implementering av bærekraftsrapportering. Anja er også fagekspert på GRI-rammeverket for bærekraftsrapportering, CSRD-direktivet og ESRS-standarden. 

Ta gjerne kontakt med Anja for en uforpliktende prat!