1:
  • Integritetsundersøkelser

    Integrity Due Diligence

Integritetsundersøkelser

Skal dere inngå et samarbeid med et nytt selskap, benytte en ny leverandør eller gjennomføre oppkjøp? BDO kan bistå med å identifisere risikofaktorer knyttet til en tredjepart. 

En Integrity Due Diligence (IDD) er en strukturert og dokumentert form for informasjonsinnhenting og vurdering av forhold ved tredjeparter, for eksempel en leverandør eller i forbindelse med oppkjøp eller samarbeid. 

Informasjonsinnhentingen skal identifisere forhold som gjelder risiko knyttet til integritet, herunder brudd på lover og regler, brudd på etiske retningslinjer og annen negativ informasjon. 

 

Vi kan blant annet bistå med 

  • Oppslag i lokale og globale selskapsregister
  • Kartlegge eierstrukturer, reelle rettighetshavere og nøkkelpersoner
  • Screening i globale risiko -og etterlevelsesdatabaser, herunder søk i sanksjonslister
  • Søk i globale og lokale mediadatabaser
  • Rettede søk i åpne kilder

Vårt team innen forebyggende- og compliancetjenester har utstrakt kompetanse på gjennomføring av IDDer av norske og utenlandske selskaper. Gjennom vårt internasjonale nettverk har vi tilgang til lokale ressurser og informasjonskilder i mer enn 160 land. 

Vi har kompetanse og erfaring med beste praksis og leveranser av IDDer til virksomheter som er underlagt anskaffelsesloven.

 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester knyttet til Integrity Due Diligence? Vi vil gjerne høre fra deg! Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan.

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code