1:
  • Bistand til finansiering

Finansieringsbistand

Mange virksomheter har bedre muligheter til å lånefinansiere nye investeringer og oppkjøp enn de er klar over, eller forbedre betingelser på eksisterende lån og kredittrammer.

Bankene er ofte villige til å forhandle om betingelser, så lenge de føler risikoen er forsvarlig. Den beste måten å skape tillit hos bank eller annen finansieringstilbyder, er å presentere virksomhetens finansielle situasjon og forventet utvikling på en overbevisende måte.

Vi hjelper med å synliggjøre og forklare både kredittverdighet og evne til å betjene gjeld. Slik får banken eller tilbyderen av finansiering nødvendig tillit, og kan tilby en finansieringsløsning.

I denne prosessen kan vi bistå med:

  • Presentasjon av virksomheten, organisasjon og finansiell situasjon
  • Due diligence eller uavhengig selskapsgjennomgang
  • Utarbeidelse av finansiell modell for framskrivning av resultat, balanse og kontantstrøm
  • Synliggjøre selskapets kapitalbehov, gjeldsbetjeningsevne og innfrielse av covenant-krav
  • Vurdering av alternative finansieringsløsninger

 

Ta gjerne kontakt med oss!