• Verdivurdering

Verdivurdering

Våre rådgivere har lang erfaring med verdivurdering av virksomheter og eiendeler for ulike formål innenfor de fleste bransjer både nasjonalt og internasjonalt.

Vi leverer verdivurderinger ved:

  • Kommersielle transaksjoner (kjøp, salg, fusjon, fisjon), for eksempel som partsrepresentant ved budgivning og forhandling om pris
  • Fairness opinions (uavhengig parts vurdering av pris) av hensyn til Aksjelov (tingsinnskudd, nærstående transaksjoner etc.), Verdipapirhandelslov, minoritetsaksjonærer, aksjonæravtale m.v.
  • Ekspertvitne i tvistesaker ved innløsning av minoritetsaksjonærer, skattesaker, skifte, private søksmål, ekspropriasjon av eiendom
  • Regnskap og skatt (allokering av kjøpspris ved oppkjøp, nedskrivningstest, armlengdes prising ved konserninterne transaksjoner)

 

Ta gjerne kontakt med oss!