1:
  • Tvistesaker

Tvistesaker

I konflikter og tvistesaker er det viktig å ha kontroll på fakta. Vi hjelper virksomheter med å gjennomføre alle former for undersøkelser for å dokumentere faktiske forhold og fremstille disse for bruk i tvister og rettslige prosesser. 

 

Bruk av elektronisk lagret informasjon i granskinger 

Ved mistanke om for eksempel tyveri av forretningshemmeligheter eller ved illojal opptreden av ansatte, kan vi bistå med analyse og gjennomgang av e-post eller annen elektronisk lagret informasjon. I tillegg kan det være relevant å gjennomføre andre typer tekniske undersøkelser. 

 

Når er det aktuelt å ta kontakt med BDO? 

Arbeidsgiver kan gjøres kjent med forhold eller konflikter gjennom ulike kanaler, både formelle og uformelle kanaler. Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale om du er usikker på om et forhold er verdt å undersøke eller ikke. 

 

Kontakt oss 

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen gransking? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vi vil svare deg så fort vi kan.   
 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code