1:
  • Oppfølging av varsel

Oppfølging av varsel

I enkelte tilfeller kan det være nødvendig å følge opp et varsel ytterligere, utover den innledende behandlingen. Dette kan være saker hvor forhold ikke er avklart, eller på annet vis komplekse saker som krever ytterligere undersøkelser og oppfølging, eller hvor du ønsker en sparringspartner.

 

Hvilken type varsel kan kreve videre oppfølging? 

Videre oppfølging innebærer mer dyptgående undersøkelser av de faktiske forhold i en sak. Det kan gjelde varsler knyttet til økonomiske misligheter, brudd på regelverk og interessekonflikter, eller for eksempel trakassering, ukultur, dårlig arbeidsmiljø og ledelse. 

BDOs metodikk ved gjennomføring av undersøkelser og gransking er basert på anerkjente prinsipper for gjennomføring av utredninger/granskinger. BDO vil alltid tilpasse undersøkelsenes omfang ut ifra behov og hensiktsmessighet. [Lenke til Granskning] 

 

Hva kan vi bistå med? 

BDO har utstrakt erfaring med håndtering av problemstillinger som oppstår gjennom varsling. Dette kan være problemstillinger knyttet til konkrete vurderinger, habilitet, hvilken informasjon som skal og bør gis til ulike parter, tilbakemeldinger til varsler og omvarslede, kontradiksjon, plikter og rettigheter, håndtering av anonymitet, arbeidsrettslige problemstillinger mv. BDO tilbyr veiledning og råd i saksbehandling og oppfølging av varsler som virksomheten utfører gjør selv. 

 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller vil du vite mer om våre tjenester innen varsling? Ta kontakt med en av oss eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor, og vil vi svare deg så fort vi kan.

 

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code