Avstemmingsskjemaer

BDO bruker ofte automatiserte, digitale avstemmingsløsninger som henter regnskapstall fra regnskapssystemet og underliggende dokumentasjon fra for eksempel forsystemer, banker, offentlige myndigheter og andre kilder. Deretter utfører og dokumenterer løsningen en avstemming og varsler regnskapsføreren om eventuelle avvik som må følges opp manuelt.

For mindre virksomheter som fører regnskapet selv, er det fortsatt vanlig å bruke manuelle avstemmingsløsninger, for eksempel i regneark. Derfor har vi oppdaterte avstemmingsskjemaer som du kan laste ned og benytte til å avstemme regnskapet ditt.

Ved å fylle ut kontaktskjemaet nedenfor kan du få tilgang til et utvalg av de mest vanlige skjemaene i Excel-format, hvorav disse omfatter:

  • Varige driftsmidler
  • Varelager
  • Aksjer og andeler i andre foretak
  • Kundefordringer og leverandørgjeld
  • Andre fordringer, gjeld og mellomværender
  • Skatter og avgifter
  • Lønn og feriepenger
  • Bankinnskudd og kontanter

 

Fyll inn dette skjemaet for å få tilgang til avstemmingsskjemaene.


Visste du forresten at du får en enklere avstemming av regnskapet med den skybaserte løsningen Accountflow? Les mer om skybasert avstemming her.