1:
  • Skatt og avgift

Skatt og avgift

Skatteloven regulerer skatteplikten i Norge, og denne omfatter formuesskatt, inntektsskatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og tonnasjeskatt. Merverdiavgiftsloven regulerer omsetningsavgift på varer og tjenester. For alle næringsdrivende er det svært viktig å holde rede på hva som gir unntak eller fritak for merverdiavgift, eller fradragsrett for inngående avgift. 

Skatt- og avgiftsrett er et omfattende rettsområde som stadig er i endring. I tillegg har skattelovgivningen tett tilknytning til selskaps- og regnskapslovgivning. I BDO Advokater har vi skatte- og avgiftsrådgivning som en del av vår kjernekompetanse og våre rådgivere dekker hele feltet. Vi er alltid helt oppdatert på de nyeste endringer og praksis. Våre jurister har alle lang erfaring både fra advokatbransjen og fra skattemyndighetene.   

Gjennom det globale nettverket til BDO bistår vi også virksomheter med skatt- og avgiftsmessige problemstillinger i andre land og utenlandske virksomheter med aktivitet i Norge. 

Arv og generasjonsskifte

Våre erfarne eksperter på arv og generasjonsskifte bistår med rådgivning innenfor arverettslige spørsmål og utarbeidelse av dokumenter​Les mer

Expatriate

Våre spesialister i i BDO Advokater AS bistår selskaper som har grenseoverskridende virksomhet samt privat-personer med internasjonal tilknytningLes mer

Merverdiavgift

Våre rådgivere vurderer optimal organisering av virksomheten fra et avgiftsmessig ståsted - og vi bestreber oss på å gi tydelige og praktiske rådLes mer

Skatterådgivning

I BDO Advokater har vi skatterådgivning som en del av vår kjernekompetanse og våre rådgivere dekker hele skattefeltet​Les mer

Toll og særavgift

Vi har lang erfaring med å bistå med kvalitetssikring av avgifter og å se mulighetene til å få redusert eller oppnå helt fritak for den enkelte avgift​Les mer