Åpenhetsloven

Åpenhetsloven og menneskerettigheter i leverandørkjeder

Hvorfor er aktsomhetsvurderinger så viktige for næringslivet?

Åpenhetsloven ble vedtatt i Stortinget 10. juni 2021. Den nye loven setter strengere krav til virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Åpenhetsloven krever at større virksomheter gjør aktsomhetsvurderinger knyttet til grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold, offentliggjør en redegjørelse for aktsomhetsvurderingene og besvarer informasjonskrav fra allmennheten. Åpenhetsloven gjelder fra 1. juli 2022.

Det er grunn til å forvente at manglende aktsomhetsvurderinger kan få negative konsekvenser på særlig to måter. For det første vil virksomheter som er avhengige av at forbrukere kjøper produkter oppleve manglende etterspørsel. Videre vil antageligvis virksomheter som ikke tar dette på alvor på sikt måtte betale mer for å få tilført kapital, eller at det rett og slett blir vanskelig å få tilført kapital.


Åpenhetsloven – slik kan BDO hjelpe deg

For å følge kravene i åpenhetsloven må virksomheter forstå hvilke nye plikter den gir bedriften.

Hva som kreves vil variere, og så lenge det ikke finnes forskrifter til loven er det også uklart hvordan virksomheter skal håndtere kravene. BDO har erfarne rådgivere knyttet til bærekraftig arbeidsliv og menneskerettigheter, og kan hjelpe dersom dere behøver kompetanse for å få oversikt over hva dere må gjøre og oppfylle målsetningen deres knyttet til åpenhetsloven.

Selv om den nye loven i utgangspunktet kun omfatter større virksomheter er det sannsynlig at disse vil begynne å rette forventninger til sine underleverandører i henhold til kravene i åpenhetsloven. Vi anbefaler derfor at du allerede nå tar noen enkle grep:

  • Få en oversikt over risikoen for menneskerettighetsbrudd i egen virksomhet og leverandørkjede
  • Få oversikt over hvordan denne risikoen eventuelt håndteres og om dette er tilstrekkelig
  • Om risikoen ikke håndteres på en god nok måte, få på plass tiltak som sikrer god håndtering 

BDO kan bidra til å sikre at virksomheter overholder lovens krav, samtidig som vi kan hjelpe virksomheter til å investere i aktiviteter som reduserer risiko for brudd på menneskerettigheter i selskapet, leverandørkjeder og samarbeidspartnere.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.