1:
  • Feedback

    Spørreundersøkelser på nett

Feedback – undersøkelser gjort enkelt

Det å skaffe seg oppdatert innsikt er en kritisk oppgave i enhver bedrift. Innsikt danner grunnlaget for gode beslutninger og strategiske prioriteringer. Vi tror mange kvier seg for å gjennomføre undersøkelser fordi det virker tidkrevende og komplisert.

BDO har utviklet Feedback som er et undersøkelsesverktøy velegnet for å hente inn og analysere data.  Verktøyet gjøre det enklere å samle inn data, samt gjøre resultatene tilgjengelig for hele organisasjonen.

 

 

Feedback fra BDO hjelper deg gjennom hele prosessen når du skal gjennomføre en nettundersøkelse. Våre rådgivere skreddersyr løsninger etter dine behov. Vi hjelper deg å samle inn data om alle ønskelige tema dere har behov for å belyse. Det vil gi dere innsikt som er til hjelp når du skal gjøre endringer og forbedringer i deres leveranser. Vi kan også hjelpe til med å tolke data, og omsette resultater til handling.

 

Hvorfor Feedback fra BDO?

  1. Kvalitet: Våre eksperter sørger for at alle undersøkelser sendt med Feedback er av høyeste kvalitet, for å gi deg dataene du trenger til å ta gode avgjørelser. 
  2. Sikkerhet: Med fullstendig samsvar med GDPR-retningslinjene og sikker datalagring er dataene dine trygge hos oss.
  3. Bruk på alle enheter: Undersøkelser fra Feedback er tilpasset til å fungere på alle enheter, enten det er PC, smarttelefon eller nettbrett. 

 

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon? Ta kontakt med en av oss i dag.

Vi hjelper deg i gang med Feedback!