Operativ HR

BDO bistår med operativ HR

Lønn påvirkes i stor grad av de administrative HR-prosessene i forkant, som skaper grunnlaget til lønnskjøringen. Derfor er det viktig å sikre en god HR-funksjon og gode HR-prosesser. For de kundene som ikke ønsker å gjøre disse oppgavene selv, tilbyr BDO personaladministrasjon slik at du kan være trygg på at de ansatte blir godt ivaretatt. Gjennom å tilby spissede produkter kan vi sammen med deg sikre at alle operative HR prosesser blir håndtert løpende. 

Oppfølging av pensjon, sykemeldinger, permisjoner og permitteringer

Mange av våre kunder opplever at regelverket rundt disse problemstillinger kan være utfordrende og arbeidskrevende. Gjennom å delegere disse oppgavene til BDO, kan vi følge opp en rekke lovpålagte oppgaver, samt gi deg støtte og rådgivning i de prosesser du holder i selv. 

Vi kan for eksempel sikre løpende oppdatering av pensjon og forsikringsportaler, innsending av inntektsmelding og oppfølging av refusjon fra NAV. Vi kan også bistå i sykefraværsprosesser med oppfølging og samtaler med de ansatte, samt gi rådgivning når det kommer til ansattforhold og avtaler. 

Strukturert oppfølging av de ansatte gjennom året 

Finnes det en mulighet å forbedre måten du jobber med å ta vare på og utvikle dine ansatte? BDO bistår deg gjerne med å utvikle rutiner og maler for å sikre god medarbeideroppfølging. Vi kan bistå med å utarbeide årshjul med maler for utviklingssamtale, lønnssamtale og medarbeidersamtale.

Du kan få rådgivning direkte fra din HR og lønnsressurs, men vi har også dedikerte ressurser på HR som kan være med å utvikle din bedrift. Les mer om det her.

Et godt HRM-system skaper de beste forutsetningene 

Er dere trygg på at ansatte data lagres iht. til GDPR? Ved å benytte FLEX HRM får bedriften digitalisert en rekke oppgaver knyttet til personaladministrasjon. Blant annet standardiserte kontrakter, trygg lagring av ansattdata og mye mer. Du kan også sikre god, automatisk og sikker overføring av ansatt- og lønnsdata til våre lønnssystemer. 

Dersom du har både lønn, HR og FLEX gjennom BDO vil du oppleve en sømløs flyt som sikrer at dine HR og lønnsprosesser blir ivaretatt på en god måte.

Les mer om FLEX HRM her.

Kontaktpersoner:

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker du en uforpliktende samtale med en av oss? Ta kontakt ved å fylle ut skjemaet under og vi kommer tilbake til deg innen kort tid. 

Nysgjerrig på mulighetene i BDO?
Les mer om våre kompetanseområder, karrieremuligheter og ledige stillinger.

Drøm det. Gjør det.