1:
  • Tjenester

    for bygg- og anleggsbransjen

Våre løsninger på bransjens utfordringer

Siden vi startet utviklingen av vårt analyseverktøy, har vi årlig publisert en rapport for bransjeaktører i hele verdikjeden. Denne rapporten gir en presentasjon av bransjen; hvordan den er strukturert, hvilke aktører som operer innenfor bransjen og hva som kjennetegner dem, samt en analyse av lønnsomheten i bransjen.

Høsten 2019 identifiserte vi betydelige utfordringer i bransjen knyttet til lønnsom vekst. Vi har som et tilsvar på denne utfordringer kategorisert flere av våre leveranser, og samlet disse i fem ulike konsepter. Vi mener bransjeaktører ved å jobbe systematisk med disse konseptene, vil oppnå økt lønnsomhet og vekst. 

Konseptene som presenteres treffer problemstillinger innenfor:

  • Digitalisering: Hvordan sikre at virksomheten tar i bruk digitale løsninger for å styrke utvikling og vekst?
  • Arbeidslivskriminalitet: Hvordan arbeide for en ren leverandørkjede, og for økt sikkerhet i leveransen?
  • Risikostyring: Hvordan oppnå økt fortjeneste med lavere usikkerhet?
  • Lønnsom vekst: Hvordan sikre lønnsom vekst ved god prosjektstyring og god risikostyring?
  • Optimal organisering: Hvordan sikre optimal organisering i en fragmentert bransje? Hvordan inngå strategiske og verdiskapende partnerskap?
  • Bærekraft: En svært viktig premissgiver og en forutsetning for lønnsom vekst og videre utvikling, og legger dermed føringer for strategiske og operasjonelle veivalg.

 

Ta kontakt

Har du spørsmål eller ønsker du å snakke med en av oss for å se hvordan vi kan bistå din virksomhet? Fyll ut skjemaet under og en av våre rådgivere vil ta kontakt med deg snart.

I'm not a robot *:
Retype the numbers below:
 Security code