1:
 • Justering

  IT-system for å håndtere lovpålagte justeringsforpliktelser

Justering for norske kommuner

BDOs hovedmålsetting er å bidra til en offentlig sektor der det oppnås mer tjenester for pengene, og der det ytes en rettferdig, effektiv, forutsigbar og god forvaltning. BDO har i samarbeid med KapitalKontroll spesialisert seg på fagområdet justering og bistår norske kommuner med rådgivning på området. 

 

System tilpasset norske kommuner

Justering er et automatisert IT-system for å håndtere lovpålagte justeringsforpliktelser. Programvaren er utviklet gjennom et samarbeid mellom KapitalKontroll og BDO. Justering er bygget på Microsoft sin Azure-plattform og er markedets mest moderne sky-baserte system for håndtering av justeringsforpliktelser. Programvaren er tilpasset norske kommuners behov for å ivareta justeringsforpliktelser. 

Etter merverdiavgiftsloven skal den avgiftspliktige eller kompensasjonsberettigede fortløpende holde oversikt over bruken av kapitalvarer omfattet av justeringsreglene. Plikten medfører at man ved avhendelse av en kapitalvare skal ha oversikt over hvor mye betalt merverdiavgift som skal justeres. Plikten innebærer også at kommunen ved utløpet av hvert år skal foreta en vurdering av siste års bruk av kapitalvaren sammenlignet med første års bruk. En eventuell endring medfører plikt og rett til å justere avgiften. Årlig justering er lovpålagt også når det ikke er endring i bruk av kapitalvaren. 

 

Fordeler med å bruke Justering:

 • Systemet oppfyller lovens dokumentasjonsplikt, også ved overdragelse av justeringsforpliktelser 
 • Full kontroll over alle rettmessige fradrag for merverdiavgift og kompensasjon 
 • Integrert modul for håndtering av justeringsavtaler
 • Et unikt system som gir kontroll på variert bruk av kommunens bygninger og maskiner 
 • Planleggings- og simuleringsverktøy for merverdiavgift ved nyanskaffelser 
 • Automatisk beregning av justeringsbeløp og alle justeringsforpliktelser 
 • Oversiktlig, fleksibel og enkel bruk av fordelingsnøkkel  
 • Automatiske arbeidslister for håndtering av justeringsforpliktelser  
 • Enkel oversikt over justeringsforpliktelsene i ett system 

Som kunde får du tilgang til et av Norges mest kompetente rådgivnings- og analysemiljø innenfor offentlig sektor gjennom samarbeidsavtalen mellom KapitalKontroll og BDO og trygghet med en IT-leverandør som har 20 års erfaring med leveranse av skybaserte tjenester til norske kommuner 

 

Ta kontakt  

Ønsker du å vite mer om hvordan vi i BDO kan bistå din kommune med justering? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat.