1:

Nå vurderer «alle» banker bærekraft når de skal gi lån til bedrifter

07. september 2022

Det viser en ny undersøkelse blant 57 små og mellomstore norske banker. Nesten 9 av 10 inkluderer bærekraftsparametre i sin kredittvurdering. 

 

Mann sitter foran en pc i åpent kontorlandskap

 

Bærekraftsundersøkelsen 2022 er utført av BDO og omfatter svar fra 57 små og mellomstore banker i Norge. Undersøkelsen viser at banker i dette segmentet er i ferd med å omfavne bærekraft som en del av kjernevirksomheten. 

 

Bankene vil sette nye krav til små og mellomstore bedrifter (SMB)

– Nå har bærekraft blitt alvor. Selskaper må vise hvordan de tar hensyn til miljø, sosiale forhold og forretningsetikk når de skal ha banklån, uansett hvor i landet de driver virksomhet, sier Ann-Cathrin Hoffmann, leder for bærekraftig finans i BDO.

Det er tredje gang BDO utfører undersøkelsen. Tidligere har det vært geografiske ulikheter i svarene, men i år viser ikke rapporten slike forskjeller. 

– Andre undersøkelser BDO har gjort viser at rundt halvparten av små og mellomstore bedrifter ikke gjør tiltak innen bærekraft. Svært mange banker øker nå sin kompetanse på bærekraftig omstilling, og kan spille en betydelig rolle for å sette bærekraft på agendaen hos flere av de mindre bedriftene i Norge mener Hoffmann. 

Bærekraft påvirker også bankenes produktutvikling. Grønne produkter er i ferd med å bli standard for bankene, og tilbys nå av 84 % av bankene i undersøkelsen, mot 80 % i 2021 og bare 67 % i 2020. Dette gjelder særlig grønne boliglån og billån i personmarkedet. 

- Vi ser en tydelig profesjonalisering av bærekraftsarbeidet med dedikerte ressurser og bred forankring i ledelsen hos de fleste bankene i vår undersøkelse, sier Hoffman.

 

Sparebanken Sør vurderer ESG-risiko hos kundene

Magne Kvaslerud er ansvarlig for bærekraft i Sparebanken Sør. De er en av sparebankene i Norge som jobber strategisk med bærekraft, og ønsker å bidra til bærekraftig utvikling i sin region. Et av tiltakene de har gjort, er å innføre en ESG-modul i bankens kredittprosesser. 

– ESG-modulen innførte vi i fjor, og det innebærer at alle våre bedriftskunder med lån eller engasjement over åtte millioner blir vurdert på bakgrunn av ESG-risiko når vi skal gi lån. Vi vektlegger særlig miljøaspektet, men også elementene som går på det sosiale og virksomhetsstyring, sier Kvaslerud. 

Siden Sparebanken Sør implementerte ESG-modulen har de så langt ikke sagt nei til lånesøknader på grunnlag av ESG-risiko. 

– Vi ønsker heller å hjelpe kundene, enn å si nei. Kundene er svært positive til å få råd rundt hvordan de kan håndtere og redusere risiko knyttet til ESG. Bankene har en viktig rolle når det gjelder å bevisstgjøre kundene på dette området, mener Kvaslerud. 

Samtidig er det en modningsprosess hos bankene. 

– Vi har selv hatt ESG-modulen i ett år, og jobber videre med intern kompetanseheving på området. Bankene har en oppgave i å snakke med kundene om bærekraft og hjelpe dem med å bruke mulighetene som ligger i f.eks. grønne lån. Her kan bransjen helt klart bli flinkere, og svært mange jobber også med det, sier han.

 

Bankene tar bærekraft på alvor

Hoffmann i BDO er svært positiv til bankenes utvikling. 

– Årets undersøkelse tegner et bilde av en bransje som tar bærekraft på alvor. Dette er viktig også for mindre banker i Norge, og det lover godt at de tar sin del av ansvaret. Banken kan være en relevant og god sparringspartner for kundenes omstilling til en mer bærekraftig økonomi, avslutter hun.

 

  • 72 % har utarbeidet en egen strategi for bærekraftsarbeid
  • 84 % har bærekraft som en del av sin strategi
  • 86 % hensyntar ESG-risiko i kredittvurderingen av bedriftskunder i middels eller stor grad
  • 84 % tilbyr grønne produkter

Kilde: Bærekraftsundersøkelsen 2022 fra BDO.

 


Vil du vite mer? 

Les bærekraftsundersøkelsen her

 

Vil du høre mer om hvordan Sparebanken Sør jobber med bærekraft?

Hør podcast: Bærekraft, risiko og ESG – what’s in it for me?

 

Hvordan kan BDO hjelpe med bærekraft i bank og finans?

Les mer om våre tjenester her.